Urduca

Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni
Böyle yazmış alnıma kilk-i kazâ sevdim seni
Ben bu sözden dönmezem devr eyledikçe nüh felek
Şâhid olsun aşkıma arz u semâ sevdim seni

Bend-i peyvend-i dilim ebrû-yı gaddârındadır
Rişte-i cem’iyyetim zülf-i siyeh-kârındadır
Hastayım ümmîd-i sıhhat çeşm-i bîmârındadır
Bir devâsız derde oldum mübtelâ sevdim seni

Ey hilâl-ebrû dilin meyli sanadır doğrusu
Sûy-i mihrâba nigâhım kec-edâdır doğrusu
Râ kaşından inhirâf etsem riyâdır doğrusu
Yâ savâb olmuş veya olmuş hatâ sevdim seni

Bî-gubârım hasret-i hattınla hâk olsam yine
Sıhhatim rûh-i lebindendir helâk olsam yine
Tîğ-i gamzenden kesilmem çâk çâk olsam yine
Hâsılı beyhûde cevr etme bana sevdim seni

Gâlib-i dîvâneyim Ferhâd u Mecnûn’a salâ
Yüz çevirmem olsa dünya bir yana ben bir yana
Şem’ine pervâneyim pervâ ne lâzımdır bana
Anlasın bîgâne bilsin âşinâ, sevdim seni...

Türkçe

Olmam eylesen yüz bin cefa sevdim seni Fâriğ
Böyle yazmış alnıma kilk-i kaza sevdim seni
Ben bu sözden dönmezem devr eyledikçe Nuh felek
SAHID olsun seni Aşkıma arz u Semâ sevdim

Bend-i-i dilim peyvend Ebrû-yı gaddârındadır
Riste-i cem'iyyetim zülf-i siyeh-kârındadır
Hastayım ümmîd-i sıhhat Çeşm-i bîmârındadır
bir devâsız derde oldum mübtelâ sevdim seni

Ey hilâl-ebrû Dilin Meyli sanadır doğrusu
Suy-i mihrâba nigâhım kec-edâdır doğrusu
RA kaşından inhiraf etsem riyâdır doğrusu
Yâ savâb olmuş Veya olmuş hatâ sevdim seni

Bî-gubârım hasret-ı hattınla yine olk olsam yine
Sıhhatim rûh-ı lebindendir helâk olsam yine
Tîğ-i gamzenden kesilmem çâk çâk olsam yine
Beyhude cevr etme sevdim seni bana Hâsılı

Gâlib-i u dîvâneyim Ferhad Mecnûn'a sala
Yüz çevirmem olsa ben bir dünya bir yana Gör yana
Şem'ine Pervaneyim pervâ lâzımdır ne bana
anlasin bigane bilsin Aşina, sevdim seni ...

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

Urduca
Türkçe
Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle